Nie mogliśmy potwierdzić Twojego podpisu.
Dziękujemy za złożenie podpisu pod Apelem z Liège na rzecz świeckości

Apel z Liège

Ty także złóż swój podpis pod Apelem z Liège i dołącz do tych kobiet i mężczyzn, którzy uroczyście apelują o uznanie świeckości za niezbędny wymóg liberalnej demokracji.